NONSTOP

603 547 154

606 206 167

Kancelář

 571 415 066

 

Jak postupovat

     Úmrtí blízkého člověka je pro všechny pozůstalé velmi bolestivé. Většina z nás nemá v této chvíli myšlenky na přípravu pohřbu. Přikládáme zde několik základních informací, abychom vám alespoň trochu ulehčili tuto náročnou životní situaci.

  

1. Co je vhodné si promyslet před návštěvou kanceláře pohřební služby

-     zda budete požadovat smuteční rozloučení civilní nebo církevní

-     datum a čas konání pohřbu

-     zda bude pohřeb do hrobu, hrobky nebo ke kremaci

  

2. Do kanceláře pohřební služby si s sebou vezměte:

-    občanský průkaz zesnulé osoby (pokud je k dispozici) nebo potvrzení o úmrtí z nemocnice

-     rodný a oddací list zesnulé osoby (pokud je k dispozici)

-     kartičku zdravotní pojišťovny zesnulé osoby

-     oblečení pro zesnulého (kompletní vhodné oblečení mimo obuvi)

-     fotografii na parte (pokud ji chcete použít)

-     občanský průkaz obstaravatele pohřbu

 

 3. V kanceláři pohřební služby

-  vám pomůžeme vybrat podobu pohřbu a rozsah služeb dle vašich představ (smuteční oznámení - parte, hudební doprovod, smuteční květinová výzdoba, a podobně)

-     zajistíme vám vyřízení úmrtního listu na příslušné matrice

  

4. Informace potřebné k vyřizování na úřadech

-   pohřebné – je sociální dávkou ve výši 5.000,- Kč. Náleží pouze osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte

-     vdovský a sirotčí důchod – vyřizuje správa sociálního zabezpečení dle trvalého bydliště

-     pozůstalost a dědictví – vyřizuje notář, který si pozůstalou rodinu sám vyzve k jednání

5. Ceník

     Ceny jednotlivých služeb jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 193/2017 Sb. o pohřebnictví a zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách a jsou k dispozici našim klientům v kanceláři pohřební služby. Záruční doba je 24 měsíců od převzetí plnění vypravitelem pohřbu (§2165 odst. 1 a násl. OZ).

6. Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

   Ve smyslu a podle ustanovení zákona § 14, § 20 až § 20za zák. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje klientu tato

     

     INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

     

     V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

    

     Česká obchodní inspekce

     Ústřední inspektorát – oddělení ADR

     Štěpánská 15

     120 00 Praha 2

     Email: adr@coi.cz

     Web: adr.coi.cz

     

   

 ÚVOD

jak postupovat

  možnosti rozloučení

- církevní obřad

- civilní obřad

- v malé obřadní síni

- u domu smutku

- bez smutečního obřadu

- ostatní služby

  KONTAKTY

 NAPIŠTE NÁM - MAIL BOX

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Pohřební služba Jan Žárský - Vsetín  |  Všechna práva vyhrazena  |  kontakt  |  mapa stránek  |  webmaster  - Jaroslav Zádrapa